ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UVC / UV OZONE

Wide range of air purifiers, for residential, commercial, educational, industrial and hospitality applications.

Cleaning and purification is carried out by capturing particles with different stages of filtration and by treating the air using germicidal UVc chambers or ion plasma ultraviolet lamps, depending on the chosen model.

SODECA CT21 Air purifiers SA 2020 EN 1

HUV UNIT

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UVC

ΜΟΝΑΔΕΣ RL (UVC)

ΜΟΝΑΔΕΣ DUV (UVC)

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV OZONE

ΜΟΝΑΔΕΣ DUΟ / DAO (UV OZONE)

ΜΟΝΑΔΕΣ FGA (UV OZONE)

ΜΟΝΑΔΕΣ RL-03 (UV OZONE)