ΤΥΠΟΥ ΠΑΚ

  • Πύργοι ψύξης αντιθέτου ροής, κατασκευής της AIRTECHNIC.
  • Κατασκευάζονται σε μεγάλο αριθμό μεγεθών από 10 - 1.000 Ψ.Τ.
  • Κατάλληλοι για αδιαβατική ψύξη του νερού, βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Το μέγεθος του πύργου επιλέγεται έτσι ώστε αυτός να συνεργάζεται τέλεια με το υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα της εγκατάστασης ακόμα και με επιβαρημένες καιρικές συνθήκες όπως π.χ. είναι όταν υπάρχει στην ατμόσφαιρα αυξημένη υγρασία, π.χ. σε μια βροχερή καλοκαιρινή μέρα ή σε εγκαταστάσεις που είναι πλησίον της θάλασσας, όπως ξενοδοχεία κλπ. κτίρια. Συνιστάται η επιλογή των πύργων ψύξης να γίνεται για θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου 23°C έως 26°C (θάλασσα) και η ονομαστική απόδοση αυτού να είναι τουλάχιστον 25 % μεγαλύτερη της ονομαστικής απόδοσης του υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος με το οποίο πρόκειται να συνεργαστεί.