ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

KLIMATISMOS 2

 

Kεντρικές μονάδες κλιματισμού, πιστοποιημένες με EUROVENT, με ψυκτικό μέσο νερό ή φρέον, πλήρως παραμετροποιήσιμες για οποιαδήποτε εφαρμογή.