ΟΔΗΓΙΕΣ / ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιλογή αριθμού πριζών και σωστή τοποθέτηση
Ο σωστός υπολογισμός απαιτούμενου αριθμό πριζών και η σωστή τοποθέτηση τους στο χώρο καθιστά τις εργασίες καθαρισμού ευκολότερες για τον χρήστη και δυνατή την πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κτιρίου, μειώνοντας το κόστος του συστήματος. Η κύρια παράμετρος για τον υπολογισμό είναι το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα.

 

Εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων
Για να βελτιστοποιήσετε το σύστημα, εξαλείφοντας όλους τους κινδύνους συσσώρευσης σωματιδίων και μείωση της ισχύος αναρρόφησης, συνιστάται η εγκατάσταση της σωλήνωσης κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη δημιουργία των ευρύτερων δυνατών ακτίνων καμπυλότητας.

 

Σωστή τοποθέτηση εξαρτημάτων
Κατά την εγκατάσταση των εξαρτημάτων, είναι σημαντικό να προσανατολίζετε σωστά τις καμπύλες προς την κεντρική μονάδα ισχύος. Αυτό επιτρέπει στην κεντρική μονάδα ισχύος να αναρροφά το υλικό πιο εύκολα.

 

Σωστή κοπή και κόλληση σωληνώσεων
Οι σωλήνες πρέπει να κόβονται μόνο με ειδικά κοπτικά ώστε να επιτευχθεί μια τέλεια κοπή. Μετά την κοπή αφαιρέστε τυχόν ρινίσματα υλικού μέσα και έξω από την κοπή. Καθαρίστε την επιφάνεια που πρόκειται να κολληθεί. Εφαρμόστε την κόλλα μόνο στην "αρσενική" ένωση και σε ποσότητα που μπορεί να αφήσει ορατά υπολείμματα κατά την εισαγωγή της ένωσης.

 

Ενδοδαπεδια εγκατάσταση σωληνώσεων
Το ελάχιστο πάχος που πρέπει να έχει το δαπέδο για ενδοδαπέδια εγκατάσταση είναι : Διάμετρος σωλήνα + 2cm. Η εγκατάσταση των σωληνώσεων να γίνεται κατά μήκος της διόδου των θυρών, για να αποφεύγεται η διέλευση των τοίχων που διαιρούν τα δύο περιβάλλοντα.

 

Εγκατάσταση σωληνώσεων σε ψευδοροφή
Για εγκατάσταση σε ψευδοροφή, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν στηρίγματα με εσωτερική επένδυση από καουτσούκ κατά μήκος της κύριας γραμμής για να αποτραπεί ο θόρυβος που προκαλείται από κραδασμούς και να επιτραπεί η καθίζηση την σκόνης. Συνιστάται η τοποθέτηση ηλεκτρικών κιβωτίων κάτω από το ψευδοροφή ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων.

Κατάλογοι

PDF
PDF