ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

(ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

 

Με ποιότητα στον σχεδιασμό και στα υλικά καθώς και δεξιοτεχνία κατά την συναρμολόγηση, οι πτερυγιοφόροι εναλλάκτες θερμότητας υψηλής ισχύος της AIRTECHNIC καλύπτουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών και μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάσταση και ισχύ ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

  • Πτερυγιοφόρος εναλλάκτης νερού.
  • Πτερυγιοφόρος εναλλάκτης ατμού.
  • Πτερυγιοφόρος εναλλάκτης απευθείας εκτόνωσης.
  • Πτερυγιοφόρος εναλλάκτης κλειστού κυκλώματος.
  • Πτερυγιοφόρος εναλλάκτης πολύ υψηλής πίεσης.
  • Πτερυγιοφόρος εναλλάκτης αφύγρανσης (horseshoe heat pipe).

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Πτερύγια από αλουμίνιο

Το πάχος πτερυγίων είναι 0,12 mm. Κατόπιν παραγγελίας, διατίθενται και πτερύγια με μεγαλύτερο πάχος 0,15 mm, 0,18 mm & 0,20 mm. Επιπλέον, για περιβάλλον με συνθήκες διάβρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πτερύγια με αδιάβροχη ή εποξική βαφή και χάλκινα πτερύγια.

Κυκλώματα

Τα κυκλώματα εξετάζονται και καθορίζονται σε συνάρτηση με την πτώση πίεσης και την μεταβολή της ισχύος, και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν κατάλληλη δυνατότητα αποστράγγισης.

Σειρές

Ο αριθμός των σωλήνων κατά την διεύθυνση των σειρών αποφασίζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες σε ισχύ ή ανάλογα με ειδικές απαιτήσεις των πελατών.

Περίβλημα

Χρησιμοποιείται γαλβανισμένη λαμαρίνα ή κατόπιν απαίτησης ανοξείδωτη.

Συλλέκτες

Χρησιμοποιούνται σωλήνες από χάλυβα ή κατόπιν παραγγελίας σωλήνες από χαλκό. Στους σωλήνες από χαλκό μπορούν να προστεθούν προσαρμογές από ορείχαλκο. Υπάρχουν διαθέσιμες βαλβίδες εξαέρωσης και αποστράγγισης για όλα μας τα στοιχεία.