ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

  • Συνθετικά φίλτρα Μ6, F7, Fκαι F9, 3 - 10 σάκοι.
  • Kατάλληλα για χρήση σε συστήματα Κλιματισμού & Εξαερισμού.
  • Στάδιο φίλτρου : IΙ – ΙΙI
  • Μεγάλη επιφάνεια συγκράτησης, υψηλή ταχύτητα ροής, χαμηλή αρχική πτώση πίεσης.
  • Κατάλληλα για συγκράτηση αερομεταφερόμενων σωματιδίων και τα αερολυμάτων.
  • Κατασκευή πλαισίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 25mm.
  • Διαθέσιμη κατασκευή με πλαστικό πλαίσιο κατόπιν ζήτησης.
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80°C. Σχετική υγρασία 100%.
  • Μέγιστη πτώση πίεσης 450 Pa.