ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

Η AIRTECHNIC κατασκευάζει κιβώτια στομίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά βαμμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής και τον τύπο του φίλτρου.