ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ

Το πλεονέκτημα της μηχανής αυτόματου ξετυλίγματος φίλτρου είναι οι συμπαγείς διαστάσεις της σε σύγκριση με την αυτονομία λειτουργίας της. Η μηχανική κατασκευή και τα χαρακτηριστικά συμπιεστότητας των φίλτρων επιτρέπουν την παραγωγή ρολών φίλτρου με μειωμένες διαμέτρους, αλλά ταυτόχρονα μέγιστη περιέλιξη  φίλτου διασφαλίζοντας μακρά αυτονομία λειτουργίας ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.

 

ΦΙΛΤΡΑ ROLL-MATIC για όλες τις εφαρμογές

 

  • Φίλτρο HT300, κλάσης G4, υψηλών θερμοκρασιών έως 300 ⁰C.
  • Φίλτρο ASIHT200, κλάσης F5, υψηλών θερμοκρασιών έως 200 ⁰C.
  • Φίλτρο συλλογής σωματιδίων χρώματος, απόδοσης 90 ÷ 98 %.
  • Φίλτρο Blue-Pol, από 100% πολυεστέρα, κατάλληλο για συγκράτηση σκόνης με απόδοση 80 ÷ 90 %.
  • Φίλτρο συλλογής υδροχρωμάτων, απόδοσης 98,5 %.
  • Φίλτρο συλλογής υδροχρωμάτων, κλάσης G2 ÷ G4.
  • Φίλτρο συλλογής σκόνης 5’’, κλάσης G4.
  • Φίλτρο συλλογής σκόνης 5’’, απόδοσης 99,8 %.