ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 • Φίλτρα για συγκράτηση οσμών και ρυπαρών σωματιδίων. Διαθέσιμοι τύποι για συγκράτηση αερίων και χημικών κατόπιν ζήτησης.
 • Κατάλληλα για χρήση σε συστήματα Κλιματισμού & Εξαερισμού.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος, υπάρχει δυνατότητα σπονδυλωτής εγκατάστασης, βιδώνοντας τα πλαίσια των φίλτρων μεταξύ τους.

 

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 • Για χρήση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
 • Στάδιο φίλτρου : ΙI – ΙΙI
 • Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα ή Μείγμα με 50% Ενεργή Αλουμίνα.
 • Αντικαταστάσιμα και επαναγεμίσιμα κάνιστρα φίλτρου.
 • Κατασκευή βάσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
 • Στιβαρή κατασκευή για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση.
 • Χαμηλή πτώση πίεσης και πολύ υψηλή μηχανική απόδοση.
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50°C. Σχετική υγρασία 70%. Μέγιστη πτώση πίεσης 200 Pa.

 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  

 • Για χρήση σε μεγάλους χώρους όπως αεροδρόμια, εμπορικά κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα κλπ.
 • Κατασκευή πλαισίου από πλαστικό. 4 σταθεροί σάκοι με φίλτρο άνθρακα.
 • Μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος για χαμηλή πτώση πίεσης.
 • Απομάκρυνση οσμών και έλεγχος διάβρωσης.
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50°C. Σχετική υγρασία 70%. Μέγιστη πτώση πίεσης 450 Pa.