ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

Kατάλληλα για χρήση σε συστήματα Κλιματισμού & Εξαερισμού.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80 °C. Σχετική υγρασία 100%. Μέγιστη πτώση πίεσης 600 Pa.  

 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 30 mm

 • Για χρήση σε νοσοκομεία, εργαστήρια, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, χημικών, ηλεκτρονικών, φαρμακευτικές και όπου απαιτείται πολύ καθαρός αέρας.
 • Στάδιο φίλτρου: ΙΙI
 • Μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος. Χαμηλή πτώση πίεσης.
 • Βελτιστοποιημένη κατανομή ροής και ταχύτητας.
 • Μηδενικές διαρροές. Μηχανική σταθερότητα.
 • Κατασκευή πλαισίου από αλουμίνιο. Φίλτρο από υαλοβάμβακα.

 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 69 mm

 • Για χρήση σε περιβάλλον ελεγχόμενης μόλυνσης, καθαρά δωμάτια, πάγκους εργαστηρίων (LAF) και χειρουργεία.
 • Στάδιο φίλτρου: ΙΙI
 • Κατασκευή πλαισίου από αλουμίνιο. Φίλτρο από υαλοβάμβακα.

 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 150 mm

 • Για χρήση σε εξαερισμό καθαρών δωματίων, στη μικροηλεκτρονική, στη φωτογραφία, στη βιομηχανία τροφίμων, σε κέντρα δεδομένων, σε νοσοκομεία και στη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού.
 • Στάδιο φίλτρου: ΙΙI
 • Κατασκευή πλαισίου από ξύλο. Φίλτρο από υαλοβάμβακα.

 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 292 mm

 • Για χρήση σε εξαερισμό καθαρών δωματίων, στη μικροηλεκτρονική, στη φωτογραφία, στη βιομηχανία τροφίμων, σε κέντρα δεδομένων, σε νοσοκομεία και στη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού.
 • Στάδιο φίλτρου: II – ΙΙI
 • Κατασκευή πλαισίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή MDF. Φίλτρο από υαλοβάμβακα.

 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ GEL

 • Για χρήση σε συστήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με την τεχνική σφραγισμένου πηκτώματος, καθαρά δωμάτια, πάγκους εργαστηρίων (LAF) και χειρουργεία.
 • Στάδιο φίλτρου: ΙΙI
 • Κατασκευή πλαισίου από αλουμίνιο. Φίλτρο από υαλοβάμβακα.

 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ HOOD

 • Για χρήση σε βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, ηλεκτρονικών, φαρμακευτικές και όπου απαιτείται πολύ καθαρός αέρας.
 • Στάδιο φίλτρου: ΙΙI
 • Κατασκευή πλαισίου από αλουμίνιο. Φίλτρο από υαλοβάμβακα.