ΑΝΤΙΕΚΡΗΤΙΚΟΙ ΑΤΕΧ

 Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη ποικιλία λύσεων σε βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και όπου απαιτούνται ειδικοί ανεμιστήρες, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών, των συνθηκών λειτουργίας και των υλικών που διακινούνται.

 

 7 Sodeca HeavyDuty Atex Catalogue 1  

R 315 EX / ATEX

CPV / ATEX

HCDF / ATEX

HC / ATEX

HDF / ATEX

HCH / ATEX

HCT / ATEX

CJTHT / ATEX

HTM / ATEX

HPX / ATEX

CMA / ATEX

CMP / ATEX

Σελίδα 1 από 2