ΑΞΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

  • Περίβλημα από γαλβανισμένο χαλυβδέλασμα, ηλεκτροστατικά βαμμένο, κατόπιν επιβάρυνσης.
  • Αξονικός ανεμιστήρας με μεταλλικό πλέγμα, θερμικό προστασίας IP-54.
  • Στόμιο εξόδου από αλουμίνιο, με 1 σειρά πτερυγίων για ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα προς 2 κατευθύνσεις.
  • Ρύθμιση της παροχής αέρα με τον ροοστάτη REB-01.

  • Περίβλημα από γαλβανισμένο χαλυβδέλασμα, ηλεκτροστατικά βαμμένο, κατόπιν επιβάρυνσης.
  • Αξονικός ανεμιστήρας με μεταλλικό πλέγμα, θερμικό προστασίας IP-44 ή IP-54.
  • Στόμιο εξόδου από αλουμίνιο, με 1 σειρά πτερυγίων για ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα προς 2 κατευθύνσεις.
  • Ρύθμιση της παροχής αέρα με τον ροοστάτη REB-01.