ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΕΡΑ - ΡΕΥΣΤΟΥ
(ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

Με ποιότητα στον σχεδιασμό και στα υλικά καθώς και δεξιοτεχνία κατά την συναρμολόγηση, οι εναλλάκτες θερμότητας υψηλής ισχύος της AIRTECHNIC καλύπτουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών και μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάσταση και ισχύ ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

  • Στοιχεία νερού.
  • Στοιχεία ατμού.
  • Στοιχεία απευθείας εκτόνωσης.
  • Στοιχεία κλειστού κυκλώματος.
  • Στοιχεια πολύ υψηλής πίεσης.
  • Στοιχείο αφύγρανσης (horseshoe heat pipe).

Πτερύγια από αλουμίνιο

Το πάχος πτερυγίων είναι 0,12 mm. Κατόπιν παραγγελίας, διατίθενται και πτερύγια με μεγαλύτερο πάχος 0,15 mm, 0,18 mm & 0,20 mm. Επιπλέον, για περιβάλλον με συνθήκες διάβρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πτερύγια με αδιάβροχη ή εποξική βαφή και χάλκινα πτερύγια.

Κυκλώματα

Τα κυκλώματα εξετάζονται και καθορίζονται σε συνάρτηση με την πτώση πίεσης και την μεταβολή της ισχύος, και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν κατάλληλη δυνατότητα αποστράγγισης.

Σειρές

Ο αριθμός των σωλήνων κατά την διεύθυνση των σειρών αποφασίζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες σε ισχύ ή ανάλογα με ειδικές απαιτήσεις των πελατών.

Περίβλημα

Χρησιμοποιείται γαλβανισμένη λαμαρίνα ή κατόπιν απαίτησης ανοξείδωτη.

Συλλέκτες

Χρησιμοποιούνται σωλήνες από χάλυβα ή κατόπιν παραγγελίας σωλήνες από χαλκό. Στους σωλήνες από χαλκό μπορούν να προστεθούν προσαρμογές από ορείχαλκο. Υπάρχουν διαθέσιμες βαλβίδες εξαέρωσης και αποστράγγισης για όλα μας τα στοιχεία.