ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

Η AIRTECHNIC κατασκευάζει κιβώτια στομίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά βαμμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογές και τον τύπο του φίλτρου.