ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ

Η σειρά εύκαμπτων αεραγωγών HYGIENE αποτελεί μια υγιεινή λύση, που αναπτύχθηκε με αντι-μικροβιακή νανο-τεχνολογία. Είναι η ιδανική λύση για ένα ασφαλές σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού, που θα προστατεύει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την ανθρώπινη υγεία από μικροοργανισμούς, όπως μούχλα, μύκητες, βακτήρια, η ύπαρξη των οποίων σε συστήματα εξαερισμού έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.

ALUAFS HYGIENE

ISOAFS-ALU HYGIENE ECOSOFT

SONOAFS-ALU HYGIENE ECOSOFT